Najava Kick-off konferencije “Informaciono dokumentacioni centar – Pravda za prošlost, zalog za budućnost”

U okviru projekta „No impunity for the past!“ („Odgovornost za prošlost“) koji Inicijativa mladih za ljudska prava sprovodi uz podršku Evro

Veče posvećeno nagradi “Vaclav Havel”

Ambasador Češke Republike u Crnoj Gori NJ.E. Karel Urban i programska direktorica Inicijative mladih za ljudska prava, gđica Aleksandra Vukč

Utakmica Football People

Inicijativa mladih za ljudska prava (YIHR), članica Građanske alijanse, je 17.oktobra organizovala #FootballPeople utakmicu a u cilju prevazilaženj

FootballPeople utakmica

#FootballPeople utakmica, koja se organizuje u cilju prevazilaženja diskriminacije i predrasuda prema manjinskim zajednicama će se održati 17. okto

Vodič za primjenu manjinskih jezika u praksi

Inicijativa mladih za ljudska prava je pripremila "Vodič za primjenu manjinskih jezika", koji je dio projekta "Jezici manjinskih naroda u javnoj upra

Inicijativa mladih za ljudska prava dobitnica Václav Havel nagrade za ljudska prava

Regionalna mreža Inicijative mladih za ljudska prava dobitnica je prestižne nagrade za ljudska prava Vaclav Havel koju od 2009. godine dodeljuje Par

Konferencija – Oblikovanje perspektive mladih ljudih u Jugoistočnoj Evropi

Programska direktorica, Vukčević Aleksandra, je učestvovala na konferenciji "Shaping young people future in the SEE", u organizaciji Southeast Euro

Posjeta Pljevljima i Bukovici

Grupa mladih osoba iz Bosne i Hercegovine i Crne Gore su prethodnog vikenda obilazili Bukovicu u pratnji Jakuba Durguta. On im je ispričao nešto vi

Sharred Naratives Dubrovnik

Grupa mladih ljudi iz Crne Gore i Hrvatske su u periodu od 10.-13.10.2018. godine imali priliku da obiđu Dubrovnik u sklopu projekta "Prošlost se na

Studijska posjeta učenika iz Nikšića

Učenici Srednje ekonomsko-ugostiteljske škole i Gimnazije „Stojan Cerović“ iz Nikšića, koji su osvojili prva tri mjesta u “Potrazi za pravi