June, 2010

Saopštenje o zloupotrebama službenih vozila

Saopštenje o zloupotrebama službenih vozila

Aktivistički tim Inicijative mladih za ljudska prava (YIHR) je prethodna 3 vikenda sproveo monitoring primjene „Uredbe o uslovima i načinu koriš

Vijesti

Comments Off

Održana javna rasprava

Održana javna rasprava

Inicijativa mladih za ljudska prava (YIHR) je u saradnji sa Ministarstvom pravde Crne Gore, Kancelarijom programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP)

Vijesti

Comments Off

Aktivnosti sa mladima

Aktivnosti sa mladima

Inicijativa mladih za ljudska prava (YIHR) organizovala je drugu po redu razmjenu učenika iz opština Pljevlja i Ulcinj u okviru projekta “Aktiviza

Vijesti

Comments Off

Saopštenje u vezi slučaja “Gorica”

Inicijativa mladih za ljudska prava (YIHR CG) teško da može naći umjereni izraz osude za organizatore i potpisnike peticije kojom se zahtijeva disl

Vijesti

Comments Off