June, 2015

Saopštenje: Zajedno protiv torture

Poštovani, Povodom 26. juna, Međunarodnog dana podrške žrtvama torture, partnerske organizacije Inicijativa mladih za ljudska prava CG (YIHRMN),

Vijesti

Comments Off

Saopštenje o nekažnjivosti u oblasti torture

Poštovani/e, Inicijativa mladih za ljudska prava (članica Građanske alijanse) od 2006. godine istražuje torturu, nehumano postupanje i kažnjav

Vijesti

Comments Off

Milan Radović izabran za člana Radnog tijela – NPM-a

Milan Radović izabran za člana Radnog tijela Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore kao NPM-a. Članovi Radnog tijela imaju zadatke i ovla

Vijesti

Comments Off