Održana obuka budućih i mladih pravnika

Inicijativa mladih za ljudska prava, članica Građanske alijanse, u saradnji sa Međunarodnom pravnom klinikom Pravnog fakulteta Crne Gore, danas je u Podgorici organizovala predavanje za buduće i mlade pravnike na temu „Dokumentovanje torture“.
Predavači za mlade pravnike danas su bili Ivana Jelić s Pravnog fakulteta Crne Gore, Zdenka Perović, Zamjenica Ombudsmana, Saša Čađenović, Zamjenik osnovnog državnog tužioca, Dalibor Živković iz Uprave policije.
Studenti su upoznati sa nadležnostima i rezultatima institucije Ombudsmana u oblasti prevencije i zaštite od torture. Održano je i predavanje o ulozi državnog tužilaštva u zaštiti od torture i borbi protiv torture i nehumanog postupanja od strane policije, o međunarodnim dokumentima kao što su konvencije i protokoli iz ove oblasti i sa Istanbulskim protokolom.
Ovo je prva od tri obuke koje su predviđene za studente u okviru projekta „Izgradnja društva bez torture i nekažnjivosti na Zapadnom Balkanu“, koji je podržala Evropska unija, a sprovodi se u Crnoj Gori, Srbiji i Albaniji.


Comments are closed.