Poziv studentkinjama glume za javno čitanje drame „Šest osoba u jednini“

Inicijativa poziva studentkinje glume iz Makedonije, Kosova, Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Hrvatske da se prijave za javna čitanja drame „Šest osoba u jednini“ koja će biti izvedena tokom marta 2016. godine u Skoplju, Prištini, Beogradu, Podgorici, Sarajevu i Zagrebu.

„Šest osoba u jednini“ je regionalna pozorišna predstava u nastanku i biće producirana regionalno. Predstava se bavi životima žena na Zapadnom Balkanu.

Priprema javnih čitanja održaće se u Beogradu, nakon čega su planirana izvođenja u 6 navedenih gradova u organizaciji Inicijative. Drama ima 6 ženskih likova i iz svake države biće odabrana po jedna glumica koja će čitati tekst na svom maternjem jeziku. Tokom odabira, glumice će dobiti da pročitaju dio teksta drame „Šest osoba u jednini“, tako da dodatne pripreme nisu potrebne.

Prijave sa kratkom biografijom i kontakt podacima potrebno je poslati do 21. februara na e-mail adresu danijela@yihr.org

Prijave se mogu poslati na svim jezicima regiona Zapadnog Balkana (makedonski, albanski, BHSCG) i engleskom jeziku, a dodatne informacije mogu se dobiti na gore navedenoj e-mail adresi.

Stojimo na raspolaganju za sva pitanja i radujemo se vašim prijavama!


Comments are closed.