Poništena još jedna odluka Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava

Upravni sud je na sjednici održanoj 09.02.2016. godine, donio presudu po našoj tužbi, kojom poništava Odluku o raspodjeli sredstava Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava za 2015, kada je podijeljeno 500 hiljada eura. Ovo je četvrta obarajuća presuda Upravnog suda, a da još ni jedna nije izvšrena nakon toga. Ova činjenica sama po sebi govori o vladavini prava i sprovođenju sudskih odluka u Crnoj Gori. Očigledno je da se svjesno toleriše njihova nezakonitost. Kao što je već nakon prve presude Upravnog suda, nalaza DRI, međunarodnih organizacija, nevladinih organizacija i medija bilo jasno, tako je i sada u Fondu ima posla za organe krivičnog gonjenja. Posebno jer se osim ovoga finansiraju projekti koji nijesu u duhu građanske i multietničke Crne Gore a sredstva se često koriste i za političke obračune.

Napominjemo da je GA podnijela još jednu tužbu za respodjelu ostatka sredstava u 2015. godini.

Presudu možete pogledati Presuda-fonda-za-zastitu-i-ostvarivane-lj-prava


Comments are closed.