Održana konferencija “PREVENCIJA TORTURE NA BALKANU, RAZMJENA NAJBOLJIH PRAKSI I ISKUSTAVA”

U Tirani, 23. i 24. juna održana je konferencija “Prevencija torture na Balkanu, razmjena najboljih praksi i iskustava”. Konferenciju su organizovale Inicijativa mladih za ljudska prava (YIHR) Crne Gore, članica GA, Albanski rehabilitacioni centar za traume i torturu (ARCT), YIHR iz Srbije i Međunarodni Rehabilitacioni Savjet za žrtve torture (IRCT) iz Danske. Konferencija je dio projekta „Izgradnja društva bez torture i nekažnjivosti na Zapadnom Balkanu”, koji je podržan od strane Evropske unije.
Više na: http://www.freeoftorture.net/index.php/me/pocetna/169-odrzana-konferencija-prevencija-torture-na-balkanu-razmjena-najboljih-praksi-i-iskustava


Comments are closed.