Predstavljanje subregionalnog izvještaja: Mehanizmi za prevenciju torture na Zapadnom Balkanu

Pozivamo vas da ispratite konferenciju za štampu na kojoj će Inicijativa mladih za ljudskih prava (YIHR) predstaviti subregionalni izvještaj: „Mehanizmi za prevenciju torture na Zapadnom Balkanu“. Konferencija za štampu biće održana u prostorijama EU info centra, u utorak 06. septembra 2016., sa početkom u 10 sati.
Na konferenciji će govoriti Edina Hasanaga Čobaj (YIHRMN), Mushegh Yekmalyan (IRCT), Marko Milosavljević (YIHRSR) i Milan Radović (YIHRMN).
Ova aktivnost poslednja je u okviru projekta „Izgradnja društva bez torture i nekažnjivosti na Zapadnom Balkanu„ koji realizuju YIHRMN, YIHRSR, ARCT i IRCT, uz podršku Evropske unije.
Projekat je imao za cilj da doprinese društvu bez torture kroz aktivnosti civilnog društva koje su usmjerene protiv mučenja i drugog okrutnog, nehumanog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja i promociji međunarodnih standarda, naročito OPCAT-a.
Rezultati projekta su višestruki – organizovali smo obuke službenika ZIKS-a na temu OPCAT, jačali kapacitete NVO-a, istraživali kršenja ljudskih prava u zatvorima, pružali smo besplatnu pravnu pomoć, objavili smo 12 publikacija, organizovali tri studijske posjete i realizovali informativne kampanje.

S poštovanjem,
Edina Hasanaga Čobaj
Izvršna direktorka YIHRMNE


Comments are closed.