Projekti NVO u specijalnoj bolnici za psihijatriju – drugi dio

Ovog vikenda predstavljamo još tri projekta za obogaćenje radno okupacione terapije u Specijalnoj bolnici za psihijatriju Kotor, koji se sprovode u okviru većeg projekta ”Van izolacije – ostvarivanje prava pacijenata sa mentalnim oboljenjima”, Akcije za ljudska prava, Centra za žensko i mirovno obrazovanje ANIMA i Mental Disability Advocacy Centre (MDAC) uz podršku Evropske unije i u saradnji sa Ministarstvom zdravlja.

“Biblioteka dostojna ljudi”, projekat NVO Inicijativa mladih za ljudska prava, bavi se povećanjem bibliotečkog fonda namijenjenog pacijentima Bolnice, uređenjem prostora za korišćenje biblioteke, prikupljaju se knjige, a na kraju projekta će se organizovati i književno veče. U okviru projekta su renovirane prostorije biblioteke, čime su znatno poboljšani uslovi za ostvarivanje ovog i drugih vidova radno okupacione terapije u Bolnici.

“Metakognitivni trening za pacijente sa psihozom” sprovodi NVO Mentalno zdravlje, tiče se svih nas! zasniva se na treningu životnih i socijalnih vještina, smanjenja depresije i anksioznosti, poboljšanja interakcije sa okolinom i opšteg funkcionisanja. Trening vodi doktorka Azra Deljković koja se obučavala u Njemačkoj za njegovu primjenu. Organizovana je posebna obuka za psihologe i psihijatre bolnice za primjenu ovog treninga u njihovom daljem radu.

U okviru ovog projekta je obezbijeđen projektor za potrebe bolnice.

Projekat ”Umjetnost duše” sprovodi NVO Meštar i furešta, lokalna organizacija koja pacijentima Bolnice omogućava da steknu vještine koje se koriste u lokalnim praznicima i svetkovinama poput karnevalskih svečanosti i Bokeljske noći. Organizovane su serije radionica dekupaž i papije-maše tehnika, izrade lutaka i karnevalskih maski. Sredstvima projekta je riješen problem grijanja u prostorijama za okupacionu terapiju i omogućen kontinuiran rad cijele godine.

Na kraju projekta u Kotoru će biti organizovana prodajna izložba radova nastalih u toku radionica, a planirano je i pokretanje postupka otvaranja stalnog prodajnog štanda za radove pacijenata. Ovim bi se pomogla održivost projekta i uključivanje pacijenata u društvo.


Comments are closed.