Potpisan Memorandum o saradnji u cilju zaštite prava osoba sa invaliditetom

Obavještavamo vas da su Inicijativa mladih za ljudska prava( članica Građanske alijanse), Savez udruženja paraplegičara Crne Gore, Udruženje paraplegičara Podgorica, Udruženje paraplegičara Bar i Udruženje paraplegičara Pljevlja potpisale memorandum o sardnji u okviru projekta “Koalicija za doprinos zadovoljenju prava i potreba lica sa invaliditetom” koji je podržan od strane Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću.
NVO koje su potpisale Memorandum radiće kao koalicija i zajedno će realizovati aktivnosti koje imaju za cilj da lica sa invaliditetom, na većem nivou, zadovoljavaju potrebe i prava bez diskriminacije u skladu sa Ustavom, Međunarodnim konvencijama i drugim propisima u oblastima: pristupačnosti, participacije, jednakosti, zapošljavanja, obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite, kao i da se utvrde barijere i definišu preporuke za unapređenje stanja.

Koalicija NVO će vršiti monitoring Akcionog plana 2016-2017 Strategije za integraciju lica sa invaliditetom u Crnoj Gori (2016-2020) da utvrdi da li se i u kojoj mjeri realizuju aktivnosti definisane u Akcionom planu, da se utvrde nedostaci u okviru oblasti koje su obuhvaćene planom i da se definišu preporuke za unapređenje stanja. Predstavnici Koalicije će učestvovati u istraživanju i u izvještavanju o realizaciji mjera i aktivnosti predviđenih Akcionim planom. Koalicija će definisati preporuke za dalje unapređenje stanja poštovanja prava osoba sa invaliditetom i njihove integracije u društvo i o istim obavijestiti javnost i institucije.

S poštovanjem,

Milan Radović


Comments are closed.