Konferencija „Integracija i prava osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori“

Inicijativa mladih za ljudska prava, članica Građanske alijanse, u saradnji sa partnerima organizuje konferenciju „Integracija i prava osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori“. Konferencija će se održati 6. juna u Podgorici, u Hotelu Hilton, sa početkom u 9:00 sati.
Na konferenciji će govoriti Kemal Purišić, ministar rada i socijalnog staranja, Šućko Baković, Zaštitnik ljudskih prava i sloboda, Nataša Borović, predsjednica Saveza udruženja paraplegičara Crne Gore, Dejan Bašanović, direktor Udruženja paraplegičara Podgorica i Milan Radović, koordinator programa ljudskih prava i pravde u GA.

Povod za održavanje ove konferencije je i izvještaj na temu integracije i prava osoba sa invaliditetom koji je uradila koalicija NVO-a koju čine Inicijativa mladih za ljudska prava, Savez udruženja paraplegičara Crne Gore kao i Udruženja paraplegirača iz Podgorice, Bara i Pljevalja.

Ove aktivnosti dio su projekta “Koalicija za doprinos zadovoljenju prava i potreba lica sa invaliditetom” koji je podržala Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću Vlade Crne Gore.

Nadamo se da ćete imati interesovanja da ispratite ovaj događaj.

S poštovanjem,

Edina Hasanaga Čobaj,
Izvršna direktorica Inicijative mladih za ljudska prava


Comments are closed.