YIHR i CDT pripremile predloge za poboljšanje nacrta Akcionog plana za praćenje sprovođenja preporuka iz mišljenja EK

Smatrajući da je kvalitetno sprovođenje preporuka Evropske komisije, trenutno najbitnije pitanje kojim treba da se bave sve institucije društva, a u skladu sa odlukom o stavljanju na javnu raspravu i poziva za dostavljanje mišljenja na nacrt Akcionog plana (AP), Centar za demokratsku tranziciju (CDT) i Inicijativa mladih za ljudska prava (YIHR) pripremili su predloge za poboljšanje nacrta AP.

U skladu sa misijom naših organizacija, YIHR i CDT pripremile su tri dokumenta:

Podgorica, 22.01.2011.


Comments are closed.