PREZENTACIJA PROJEKTA „SREBRENICA – MAPIRANJE GENOCIDA“

Prezentacija projekta „Srebrenica – mapiranje genocida“, koju realizuju Inicijativa mladih za ljudska prava BiH (YIHR BH), u saradnji sa Inicijativom mladih za ljudska prava Crne Gore (YIHR Crna Gora) održaće se u četvrtak, 24. februara, 2011. u 11 sati, u prostorijama knjižare „Karver” u Podgorici.

Projekat „Srebrenica-mapiranje genocida“ predstavlja novi žanr, dokumentarnu animaciju, koja kroz 17 mapa predstavlja dokaze (tekstovi, fajlovi, crteži, fotografije, video) o genocidu u Srebrenici. Digitalne mape, ukupnog trajanja 220 minuta, predstavljaju hronologiju izvedbenog dijela genocida u Srebrenici, odnosno period od 06. do 19. jula 1995. godine.

Namjena ovog projekta jeste da plasira ovaj model kao univerzalni edukacijski model tumačenja i shvatanja mehanizma genocida, odnosno uzroke i faze po kojima se odvija. Projekat ima nekoliko faza, kroz koje će biti dostupan široj javnosti, da bi se počeo koristiti kao alat komunikacije između mladih ljudi u regionu, a i u svijetu, u formi prikazivanja, predavanja i diskusija o temi.

Podgorica, 22.02.2011.


Comments are closed.