Pismo o besplatnoj pravnoj pomoći koje je YIHR uputila poslaničkim klubovima

Poštovani/e,

obraćamo vam, se povodom predloga Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći koji je nakon višegodišnjeg rada konačno došao u Skupštinsku proceduru. Pozivamo vas da prilikom usvajanja Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći uvažite sugestije i preporuke NVO-a i iskoriste priliku da predlog Zakona proanalizirate prije nego što formirate vaš stav jer smatramo da ima dovoljno prostora za amandmansko djelovanje na predlogu Zakona.

Veliki broj NVO-a dao je tokom javne rasprave sugestije i preporuke na Nacrt zakona, ali Radna grupa za izradu zakona nije imala razumijevanja za predložene sugestije. Pošto se radi o jednom od najvažnijih zakona u oblasti ljudskih prava smatramo da se usvajanju ovog Zakona mora pristupiti na krajnje ozbiljan i odgovoran način.

Imajući u vidu uporedna iskustva, osnovna primjedba YIHR odnosi se na lica ovlašćena za pružanje besplatne pravne pomoći. Nacrt Zakona predviđa da besplatnu pravnu pomoć pružaju isključivo advokati upisani u registar Advokatske komore, te se tako isključuje veliki broj relevantnih subjekata koji bi mogli pružati BPP poput strukovnih udruženja pravnika, pravnih klinika na Pravnim fakultetita, NVO-ima, sindikatima, partijama i drugim organizacijama. Besplatna pravna pomoć nije samo oblast siromaškog prava već i elementarno ljudsko pravo, iz ugla pristupa pravdi. Imajući u vidu da su advokatske tarife, trenutno na bezobrazno visokom nivou, pitanju regulisanja besplatne pravne pomoći treba pristupiti na veoma osjetljiv način.

Želimo da vas informišemo da je ovakav predlog poznat samo u Azerbejdžanu, Češkoj, Poljskoj, Rumuniji, Tadžikistanu, Turskoj, Ukrajini i Makedoniji (gdje postoji veliki pritisak na promjenu rješenja), dok je u svim drugim zemljama regiona i Evrope omogućen pluralitet u davanju besplatne pravne pomoći.

YIHR naglašava da cilj besplatne pravne pomoći nije da istu dobije samo lice koje nema finansijskih sredstava, već je pitanje BPP mnogo “dublje pitanje”, koje zaslužuje da bude tretirano kao elementarno ljudsko pravo pripadnika na jednak pristup pravdi. U tom kontekstu, druga generalna primjedba YIHR odnosi se na nedostatak odredaba u radnoj verziji Zakona koja jasno ukazuju na mogućnost dobijanje BPP licima koja su žrtve diskriminacije, torture, nasilja u porodici i ostalih ozbiljnih kršenja ljudskih prava, što je praksa u velikom broju zemalja.

Podgorica, 23.02.2011.


Comments are closed.