Dopis o pritiscima na sindikalne aktiviste u VCG

Uvažena gospodo,

želimo da vas upoznamo sa kršenjem ljudskih prava i diskriminacijom koju trpi rukovodstvo i članonstvo Sindikalne organizacije Vojske Crne Gore (SOVCG).
Od 28.09.2010.godine kada je pokrenuta inicijativa za osnivanje Sindikalne organizacije u Vojsci Crne Gore (VCG) pa do današnjeg dana nadležni u VCG i Ministarstvu odbrane (MO) su se oštro suprostavili težnjama za sindikalno organizovanje zaposlenih u Vojsci, a zatim i njihovim aktivnostima i radu.
Diskriminatorsko postupanje se ogleda kroz: Zabranjivanje i potpunu opstrukciju sindikalnog organizovanja; Vršenje pritiska i ucjenjivanje članova i rukovodstva da se odreknu članstva u SOVCG; Zabranu kretanja i sindikalnog rada; Osnivanje i podržavanje paralelnog sindikata radi suprostavljanja i stavljanja u drugi plan SOVCG; Potpunu sindikalnu diskriminaciju u kojoj se članovi SOVCG i zaposleni koji su podnijeli tužbe za ostvarivanje prava iz radnog odnosa tretiraju kao ”nelojalni građani”, dok se nasuprot tome paralelnom sindikatu pruža potpuna logistička i svaka druga podrška, medijski se afirmiše za šta se koriste resursi VCG, i sl.; Potpuno se ignorišu napori SOVCG da se uspostavi komunikacija sa starješinama i obezbijede propisani uslovi za rad; Pritisci, ucjene, mobing i prijetnje sa ciljem isčlanjenje zaposlenih iz SOVCG i učlanjenja u suprostavljeni sindikat, sve to čineći kroz grubu zloupotrebu sistema komandovanja i službenog položaja; Pritiscima prema rukovodstvu SOVCG ostvaruju se indirektni ali jaki pritisci na članstvo i sve zaposlene kroz neosnovanu osudu i presudu predsjedniku SOVCG da je obraćajući se putem medija grubo prekršio Zakon o Vojsci, uslovljavanje da se na razgovor dođe bez predsjednika; Drastični oblici premještanja članova SOVCG iz Generalštaba u jedinice Vojske na značajno niža i mjesta neadekvatna njihovom činu i znanju; Prijetnje i ucjene prema pojedincima i čitavim jedinicama koristeći se najavom nove sistematizacije kao sredstvom prijetnji; Upućivanje na prinudne godišnje odmore bez obrazloženja i stvarne potrebe; Pritisci da zaposleni odustanu od pokrenutih tužbi, zabrani obraćanja višim instancama i sudovima; Prijetnje udaljavanja sa dužnosti i radnih mjesta i realizacija prijetnji na krajnje ponižavajući i nezakonit način.
Koliki pritisak trpe članovi SOVCG i sama SOVCG govori i činjenica da je za vrlo kratak period više od 100 članova napustilo SOVCG. Veliki broj pritisaka smo dokumentovali i spremni smo da vam ih predočimo, kao i što smo spremni da ih predočimo nadležnim državnim organima.
Želimo i da vas upoznamo da su do sada podnijete dvije krivične prijave nadležnom državnom tužilaštvu protiv odgovornih starješina u Vojsci za kršenje Ustava Crne Gore, zbog pritisaka, ucjena i ponižavanja vojnika Crne Gore. Zbog udruživanja u SOVCG članovi su predstavljeni kao neprijatelji države i naroda.
SOVCG po informacijama koje YIHR i USSSCG raspolaže poštuje Ustav, zakonodavstvo i međunarodne standarde u oblasti svog rada, svjesni specifičnosti organizovanja sindikata u bezbjednosnim službama.
Na kraju, molimo vas da naše obraćanje shvatite kao apel da pomognete, u mjeri svojih mogućnosti, da se prevaziđe teško stanje u kojem su se našli pripadnici SOVCG.

S poštovanjem,
U Podgorici 28.03.2011

Generalni sekretar USSCG-e                               Izvršna direktorka YIHR-a

Srđa Keković                                                       Edina Hasanaga Čobaj


Comments are closed.