Inicijativa za napuštanje CKBa, zbog problema uzrokovanih porodici Tihomira Joksimovića

GRAĐANIMA, JAVNOSTI I INSTITUCIJAMA KOJE POŠTUJU LJUDSKA PRAVA

Predmet: Inicijativa za napuštanje CKBa, zbog problema uzrokovanih porodici Tihomira Joksimovića

Poštovani/e,

Ukoliko za sebe možete da kažete:

            - Da ste solidarni i da vas boli nepravda

            - Da nijeste lijenji i da ste spremni na akciju

            - Da poštujete ljudska prava i da se zalažete za odgovorno poslovanje biznis sektora

POZIVAMO VAS

da ugasite svoje račune u CKB-u i izaberete drugu banku za svoje poslovanje

Obrazloženje:

Slučaj Tihomira Joksimovića o kome je javnost upoznata putem emisije „Robin Hood“, kojim je CKB ugrozila egzistenciju porodice Tihomira Joksimovića i prekršila princip korporativno odgovornog poslovanja i moralnog obavljanja poslovnih aktivnosti, nastao je zbog 20 dana kašnjenja kreditne rate u visini od 110 eura, zaplijenili ste 10 hiljada eura tj. cjelokupan iznos kredita koji je, napominjemo, 13. avgusta 2007. godine podigao za liječenje djeteta ometenog u razvoju. Joksimović, do momenta skidanja novca sa računa, nikad nije kasnio sa plaćanjem rate CKB-u, gdje je primao i platu. CKB je postupila nekorektno, bez promišljanja o ovoj porodici, zajednici, klijentima, te je na taj način poslala ružnu sliku o svom poslovanju i bankarskom sektoru.

Tihomir Joksimović nekada zapošljen u preduzeću „CRNAGORAPUT“ AD Podgorica, Sekcija Berane, proglašen je tehnološkim viškom i pored činjenice da ima dijete sa smetnjama u razvoju i pored toga što je bio predsjednik granskog sindikata građevinarstva u Sekciji Berane, čime je povrijeđen Zakon o radu, a na njegovu štetu.

Joksimović je istraživaču YIHR-a naveo: “Bez mog znanja i saglasnosti uplaćena je otpremnina prije svih rokova za prigovore i žalbe na doneseno rješenje kojim sam proglašen tehnološkim viškom i koje je doneseno i meni uručeno dva mjeseca nakon uplate novca. To rješenje je zavedeno 04.02.2009. godine, novac uplaćen 13.02.2009. godine, a meni rješenje uručeno krajem aprila iste godine. Za uplatu novca sam slučajno saznao kada sam pošao da podignem platu i tom prilikom vidio da mi je uplaćen novac za otpremninu. Da situacija bude još teža, Banka bez mog znanja i bez opomene nezakonito plijeni novac sa računa, a na ime otplate kredita koji sam podigao prethodne godine kako bih mogao da liječim svog sina. Za moj problem znali su svi u mojoj firmi, a obratio sam se i pismenim zahtjevom direktoru za odobravanje kredita iz Fonda firme za pomoć u liječenju sina koji je za takve slučajeve i osnovan. Sve se ovo dešavalo bez mog znanja dok sam ja aktivno učestvovao u pregovorima sa poslodavcem oko socijalnog programa kao član Izvršnog odbora sindikata AD „CRNAGORAPUT“ i predsjednik sindikata Sekcije Berane.

Moji prigovori i žalbe i pokušaji dogovora sa poslodavcem da ispravimo nezakonito donošenje rješenja o tehnološkom višku bili su bezuspješni. Ovo mogu potvrditi stalno prisutni na tim sastancima, predsjednik granskog sindikata građevinarstva, gospodin Nenad Marković i predsjednik sindikata „CRNAGORAPUT“ AD Podgorica, gospodin Zoran Savović, kao i vozač Milan Miketić kojeg su iz Berana zvali da preuzme moje rješenje i isto ponese za Berane, takođe kao i sve drugo, bez mog znanja. Obzirom da poslodavca ne zanima činjenica da je banka meni zaplijenila novac, traženo mi je da vratim novac kako bi ostao da radim ili će u suprotnom podnijeti krivičnu prijavu protiv mene.

Kako nijesam bio u mogućnosti da vratim novac, jer isti nisam ni posjedovao, pod prinudom poslodavca sam potpisao dva rješenja o proglašenju tehnološkog viška na različite sume novca i izjavu sačinjenu od strane poslodavca kako je to njemu odgovaralo, a za koju je predsjednik Borda direktora Manfred Vajs na sastancima govorio da je za njega takva izjava nepoznanica i da nije validan dokumenat.

Kako mi je Banka zaplijenila novac bio sam prinuđen da podnesem krivičnu prijavu protiv direktora Filijale u Beranama, ali mi je zamjenik ODT-a u Beranama otvoreno rekla da je direktor CKB banke u Beranama dobar čovjek i veliki humanista, tako da ne može da pokrene postupak protiv njega, ne uzimajući u obzir činjenice na koje sam ukazao u krivičnoj prijavi i istu odbacila. Nazakonit rad službi preduzeća „CRNAGORAPUT“ AD Podgorica, CKB banke kao i državnih organa, Tužilaštvo i Sud u Beranama doveli su moju porodicu i mene na ivicu biološkog opstanka bez mogućnosti za život i liječenje djeteta.”

Nadamo se da će naša inicijativa naići na vašu podršku. Srdačno vas pozdravljamo.

Podgorica, 17.05.2011.          Boris Raonić

                                               YIHR, Programski direktor


Comments are closed.