Pismo Premijeru povodom zloupotreba službenih automobila

VLADA CRNE GORE
Predsjedniku, g. Igoru Lukšiću

Predmet: Otvoreno pismo povodom zloupotreba korišćenja službenih automobila

Poštovani gospodine Lukšić,
obraćamo vam se imajući u vidu vašu više puta iskazanu spremnost za borbu protiv svih oblika korupcije, za uvođenje mjera štednje, kao i spremnost za saradnju sa NVO sektorom.
Upoznati ste da Inicijativa mladih za ljudska prava (YIHR) već dvije godine ukazuje na primjere zloupotreba službenih automobila u privatne svrhe i apeluje na uvođenje reda u ovu oblast, koja usled neodgovornosti brojnih pojedinaca i nespremnosti njihovih pretpotsvaljenih da se sa ovim anomalijama izbore, dovodi do ogromnog rasipanja budžetskih sredstava. Nakon inteziviranja kampanje u zadnjih mjesec, a uz podršku Ambasade SAD-a, od građana smo dobili desetine primjera raznih zloupotreba. Kako Uprava za imovinu nije u mogućnosti da napravi kvalitetnu bazu podataka, usljed neodgovornosti brojnih državnih organa, ali i nepoštovanja Uredbe koju je Vlada donijela, pokazalo se da je postojeći sistem neprimjenjiv i neodrživ i da ga treba mijenajati.
Stoga vam se obraćamo sa incijativom za centralizaciju na nivou države sistema javnih nabavki i kontrole korišćenja autombila za potrebe organa koji se finasiraju iz budžetra. Predlažemo vam da Minisratsvo finasija, bude nadležni organ koji će odobravati nabavke autombila, po ugledu na sistem zapošljavanja, ali i preispitati potrebu za ovolikim voznim parkom u vlasništvu države.
Od vas očekujemo da podržite našu raniju inicijativu da se na svim automobilima, osim onih za protokolarne svrhe i ona koja koriste štićena lica, stave oznake koje će omogućiti identifikovanje organa kojem pripadaju, kako bi se mogle prijaviti njihove zloupotrebe.
Koliko je situacija ozbiljna, pokazali su skandalozni snimci na plaži Jaz, a da to nije uticalo na brojne državne funkcionere, pokazujemo vam najnovijim primjerima sa Žabljaka, koje smo dobili od građana, a koje su fotografisane 13. Jula na parkingu kod Crnog jezera i na smotri na Njegovuđi, koje vam dostavljamo u atacmentu. Napominjemo da smo ih dobili na desetine. Ono što dodatno zabrinjava, da i na nakon javnih blamaža, izostaju kazne, a pojedinci su se čak drznili da ovu akciju osude i nazovu je špijunskom aktivnošću. Apelujemo na vas da se Uredba izmijeni i da se pooštri kaznena politika u slučajevima dokazanih zloupotreba, jer su par dosadašnjih kazni bile na toliko simboličnom nivou, da se službenicima više isplatilo da je plate, nego da iznajme rent a car auto.
Želimo da vas infomišemom da smo sa nekim organima, poput Ministartava finasija i klulture, Generalnog sekretarijata Vlade i Uprave za imovine imali kvalitetnu saradnju, ali ona nije dovoljna da se konačno zavede red u ovoj oblasti. Iako nije vaša nadležnost, želimo da napomenemo da je Tužilaštvo do sada ignorisalo naše akcije, jer u njima nije vidjelo elemente krivičnog djela posluge.
Nadamo se da će naša inicijativa naići na razumijevanje i da ćete uložiti svoj autoritet u cilju rješavanja ovog problema, koji osim rasipanja sredstava, pokazuje i neodgovornost u vršenju vlasti, koji će se usljed nesankcionisanja, smatrati pojavom koja ima podršku samih vrhova struktura vlasti.

S poštovanjem,

Edina Hasanaga Čobaj                                                                         Podgorica, 16.07.2011. YIHR, Izvršna direktorica

Dostavljeno:
- medijima


Comments are closed.