Zajedničko mišljenje CDT-a i YIHR-a o radnim verzijama Uredbi

Nakon detaljnog sagledavanja tekstova radnih verzija Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u procesu pripreme zakona, kao i Uredbe o bližem načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija, Centar za demokratsku tranziciju i Inicijativa mladih za ljudska prava uputile su pomoćniku ministra unutrašnjih poslova Veselinu Vukčeviću komentare, predloge i sugestije koje možete vidjeti ovdje.


Comments are closed.