Borba protiv torture

Obavještavamo vas da je YIHR Crna Gora, članica Građanske alijanse, 18. novembra u saradnji sa ARCT iz Albanije, YIHR iz Srbije i IRCT iz Danske održala press konferenciju na temu borba protiv torture. Na presu smo ukazali na izazove zemalja Zapadnog Balkana u borbi protiv torture koji se prije svega ogledaju u implementaciji standarda i velikom prostoru nekažnjivosti.

Takođe, predstavili smoregionalni projekat „Izgradnja društava bez torture i nekažnjivosti na Zapadnom Balkanu„ koji ćemo u narednih 30 mjeseci realizovati u saradnji sa YIHR Srbija, ARCT i IRCT uz podršku Evropske Unije. Projekat ima za cilj da doprinese društvu bez torture kroz aktivnosti civilnog društva koje su usmjerene protiv mučenja i drugog okrutnog, nehumanog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja i promociji međunarodnih standarda, naročito OPCAT-a.

Na press konferenciji su govoriti Milan Radović, koordinator programa ljudskih prava u YIHR Crna Gora, Maja Micić, direktorica YIHR Srbija i Erinda Bllaca, projekt menadžer u ARCT.

Jedna od aktivnosti projekta je da u narednih 30 mjeseci pružamo besplatnu pravnu pomoć žrtvama torture i njihovim porodicama. Tim povodom građani nam se mogu obratiti na broj telefona 020 513 687 ili na mail adresu cgoffice@yihr.org.


Comments are closed.