Poziv za dostavljanje ponude za izradu interaktivnog web portala i loga projekta

Inicijativa mladih za ljudska prava (YIHR) objavljuje poziv za dostavljanje ponude za izradu interaktivnog web portala i logoa za potrebe projekta “Izgradnja društava bez torture i nekažnjivosti na Zapadnom Balkanu”.

Rokovi za izradu:

  • Logoa projekta – 31.01.2014.
  • Web portala – 10.02.2014 – (rok do kada portal mora biti pušten u rad)

Web portal mora zadovoljavati sljedeće kriterijume:

  • portal mora biti trojezičan (crnogorski/srpski, engleski, albanski jezik)
  • portal treba da sadrži sve informacije o projektu, partnerima, bazu relevantnih dokumenata kada je ova oblast u pitanju, za tri države učesnice u projektu (Crna Gora, Srbija i Albanija) na tri jezika
  • portal mora sadržati interaktivnu aplikaciju za prijavu torture na tri jezika
  • portal treba da bude dinamičnog sadržaja: vijesti, fotogalerije, mape
  • mogućnost nadogradnje ukoliko se u toku projekta javi potreba za nekom novom aplikacijom ili nekim novim sadržajem

Logo projekta treba da oslikava bit samog projekta “Izgradnja društava bez torture i nekažnjivosti na Zapadnom Balkanu” – više informacija o projektu možete pronaći na website-u www.yihr.me.
Idejna rješenja logoa, kao i detaljnu ponudu za izgradnju portala slati na adrese: cgoffice@yihr.org ili blazo@yihr.org. Za dodatne informacije možete se obratiti na telefon: +382 20 513 687. Rok za dostavljanje prijava je 27. decembar 2013. godine.


Comments are closed.