Potpisan Memorandum o saradnji između Ministarstva pravde, ZIKS-a i YIHR-a

U prostorijama ZIKS-a, 14. februara je potpisan Memorandum o saradnji između Ministarstva pravde, Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija (ZIKS) i Inicijative mladih za ljudska prava (YIHR), kojim su predviđena prava i dužnosti članica potpisnica u narednih tri godine. Memorandum su potpisali Slavica Rabrenović, generalna direktorica Direktorata za izvršenje krivičnih sankcija, Miljan Perović, direktor ZIKS-a i Edina Hasanaga Čobaj, izvršna direktorica YIHR-a.

Memorandum je potpisan u cilju realizacije regionalnog projekta „Izgradnja društva bez torture i nekažnjivosti na Zapadnom Balkanu”. Projekat realizuje NVO Inicijativa mladih za ljudska prava Crna Gora u saradnji sa Albanskim rehabilitacionim centrom za traumu i torturu (ARCT), Inicijativom mladih za ljudska prava Srbija i Međunarodnim rehabilitacionim savezom za žrtve torture (IRCT). Projekat se realizuje uz podršku Evropske unije, a trajanje projekta je 30 mjeseci. Cilj projekta je da doprinese društvu bez torture kroz aktivnosti civilnog društva koje su usmjerene protiv mučenja i drugog okrutnog, nehumanog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja i promociji međunarodnih standarda, naročito OPCAT-a. Aktivnosti predviđene projektom se odnose na istraživanje i dokumentovanje slučajeva kršenja ljudskih prava kroz redovan monitoring prostorija i uslova u ZIKS, pružanje besplatne pravne pomoći žrtvama torture i nehumanog postupanja, edukaciju službenika ZIKS-a, medicinskog osoblja i studenata kao i regionalnu razmjenu iskustva.

Potpisivanjem memoranduma potvrđena je dalja spremnost Ministarstva pravde i ZIKS-a da sa civilnim društvom grade partnerske odnose kako bi se ukupna kaznena politika u Crnoj Gori pozicionirala na veći nivo u skladu sa proporukama i standardima EK u ovoj oblasti.

Nakon potpisanog sporazuma, prestavnici LGBT Forum progresa, NVO 4 Life, Instituta socijalne inkluzije, Udruženja paraplegičara, Delegacije EU u Crnoj Gori i Inicijative mladih za ljudska prava posjetili su organizacionu jedinicu Kazneno-popravnog doma i Zdrastvenu ambulantu.


Comments are closed.