Milan Radović izabran za člana Radnog tijela – NPM-a

Milan Radović izabran za člana Radnog tijela Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore kao NPM-a.
Članovi Radnog tijela imaju zadatke i ovlaščenja utvrđena Zakonom o Zaštitniku/ci ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Pravilima o radu Zaštitnika/ce ljudskih prava i sloboda Crne Gore i Metodologijom rada NPM-a.
Zaštitnik je izabrao ukupno jedanaest članova Radnog tijela.


Comments are closed.