Mladi i aktivizam

Jedan od osnovnih ciljeva Inicijative mladih za ljudskih prava jeste osnaživanje mladih za rad na promovisanju i zaštite ljudskih prava i demokartskih principa.

Mladi predstavljaju bitnu kategoriju društva, i na njima je da učestvuju u rešavanju po njih značajnih pitanja kao i da učestvuju u donošenju odluka na lokalnom ali i državnom nivou, jer su oni budući nosioci promjena.

Aktivizam mladih im donosi sticanje novih vještina i znanja, ali i kontakata koje im mogu pomoći u izgradnji svoje karijere. Aktivista je svaki pojedinac koji se bavi aktivizmom a ono može obuhvatati više različitih aktivnosti i projekata, kao što su manje akcije u svojim zajednicama ili šire i sve to u cilju postizanja socijalnih ili političkih promjena.

U Crnoj Gori postoji veliki broj omladinskih organizacija kao i organizacija za mlade, koji kroz svoje projekte nude mogućnosti neformalnog obrazovanja, volonterizma, omladinskih razmjena i sl.

Ovim pozivamo sve zainteresovane koji bi želeli da budu aktivisti i volonteri YIHR da nam pišu na mejl adresu: cgoffice@yihr.org

Comments are closed.