Misija

MISIJA
Inicijativa mladih za ljudska prava- Crna Gora (YIHR) je nevladina i ne-profitna organizacija, čiji se rad zasniva na uvjerenju da ljudska prava i građanske vrijednosti predstavljaju osnov otvorenog i naprednog društva kojem težimo. Misija Inicijative je da kvalitetno i aktivno doprinese rezvoju takvog društva u Crnoj Gori, kao i kroz mrezu saradnje sa njenim partnerskim organizacijama, regionu Zapadnog Balkana. YIHR je u svom radu posvećena zaštiti žrtava kršenja ljudskih prava, promovisanju vladavine prava, kao i promovisanju demokratske politicke kulture.

MANDAT
Mandat Inicijative u Crnoj Gori obuhvata aktivnosti koje su usmjerene na:

1) istraživanje, praćenje i dokumentaciju kršenja ljudskih prava,
2) pruzanje besplatne pomoci zrtvama krsenja ljudskih prava i javno zastupanje u cilju poboljšanja položaja žrtava
3) edukaciju i izgradnju kapaciteta ciljnih grupa, posebno drustveno aktivnih mladih osoba, kroz programe edukacije
4) regionalnu saradnju

Comments are closed.