YIHR Tim

Edina Hasanaga Čobaj (1980), Izvršna direktorica YIHR-a je iz Ulcinja. Završila je pedagoške studije na Filozofskom fakultetu u Nikšiću. Završila je univerzitetski kurs Liderstvo i rad s mladima akreditovan od strane fakulteta za komunikacije u Jonkopingu, Švedska. Pohađala je “Trening za trenere” u organizaciji Centra za nenasilnu komunikaciju, “Ženske studije” organizovane od NVO “Anime”, “Školu komunikacije” i „Školu demokratskog rukovođenja“ organizovanu od strane Nansen Dijalog Centra. Održala je nekoliko treninga iz nenasilne komunikacije sa mladim aktivistima iz Opštine Ulcinj, sa profesorima srednjih škola. Radila je kao omladinski radnik. Jedno vrijeme radila je i sa djecom sa teškoćama u razvoju.

______________________________

Milan Radović (1979), Koordinator programa ljudskih prava u YIHR je iz Mojkovca. Završio je Filozofski fakultet, Odsjek Sociologija. Jedan je od autora pet izvještaja o stanju ljudskih prava u Crnoj Gori koje je objavila Inicijativa. Pohađao je Školu demokratskog rukovođenja, Školu socijalnog preduzetništva uvod u građansko obrazovanje, Školu ljudskih prava i više seminara iz oblasti ljudskih prava. Milan je radio kao profesor sociologije u srednjoj školi i bio saradnik na više istraživanja. Oženjen je Marijom, sa kojom ima kćerku Miu.

______________________________

Zoran Vujičić (1979), Pravni savjetnik u Inicijativi mladih za ljudska prava je iz Podgorice. Trenutno zavrsava magistarske studije. Tokom studiranja bio je aktivan u studentskoj organizaciji ELSA. Završio je školu demokratskog rukovođenja. Radio je u Agrokoru i Mercatoru. Učestvovao je u izradi više izvještaja o monitoringu sudskog i zdravstvenog sistema u Crnoj Gori. Jedan je od autora izvještaja o implementaciji zakona o besplatnoj pravnoj pomoći. Autor je većeg većeg broja tekstova o pravosudnom sistemu. Učestvovao na brojnim stručnim skupovima u Briselu, Oslu, Budimpešti i Crnoj Gori. Hobi mu je astronomija, ljubitelj je triler filmova i stripova. Oženjen je Zorkom.|

______________________________

Blažo Crvenica (1978), Webmaster kancelarije YIHR, iz Podgorice. Diplomirani je inženjer elektrotehnike. Ima višegodišnje iskustvo rada u NVO sektoru u Crnoj Gori i inostranstvu. Bavi se grafičkim dizajnom više od petnaest godina, govori engleski, a služi se francuskim, ruskim i ukrajinskim jezikom. Aktivan je biciklista. Voli sport, muziku, filmove, stripove.|
|
|
______________________________

Comments are closed.