Upravni Odbor i Skupština

Članovi Upravnog odbora YIHR CG

Boris Raonić, predsjednik UO je iz Podgorice. Diplomirani pravnik, 90-ih bio je aktivan u Liberalnom savezu Crne Gore, a tokom studija bio je jedan od osnivača prvih NVO-a u Crnoj Gori. Radio je i kao novinar, a od 2000. godine započinje svoj angažman u civilnom sektoru, kao coordinator Nansen dijalog centra. Bio je organizator više ekoloških, građanskih i pacifističkih akcija u Crnoj Gori. Autor je brojnih tekstova iz oblasti dijaloga, tolerancije, političke kulture i rješavanja sporova, kao i producent nekoliko dokumentarnih filmova koji se bave suočavanjem sa prošlošću. Bio je član Nacionalnog savjeta za evropske integracija i rukovodećih organa nekoliko NVO-a. Direktor Škole demokratskog rukovođenja. Boris je i međunarodni instruktor skijanja,a hobi su mu planinski biciklizam, košarka i fudbal.
Oženjen je Milenom, otac Teodorin, Nikolin i Andrijin.

Sead Sadiković je dopisnik Radija Slobodna Evropa, nedjeljnika Monitor i novinar TV Vijesti. U novinarstvu od 1992. kada objavljuje prve tekstove u cetinjskom “Liberalu” i podgoričkom “Monitoru”. Dobitnik međunarodnih novinarskih priznanja: Best Profile Story Svjetskog servisa Radija Slobodna Evropa 2003., prve nagrade za radio reportažu na Internacionalnom festivalu INTERFERO Sombor, 2005, nagrada za najbolji antikorupcijski tekst 2009. Po obrazovanju je inžinjer elektronike. Autor dva dokumentrna filma.

Ivana Drakić (1987), je iz Podgorice. Nakon Gimnazije, upisala je i završila osnovne i specijalističke studije na Fakultetu političkih nauka u Podgorici, smjer međunarodni odnosi.
Tokom treće godine studija, kao dobitnica USAID World Learning FORECAST stipendije studirala je na Univerzitetu države Misisipi. Trenutno je na magistarskim studijama na Ekonomskom fakultetu u Podgorici, na smjeru Ekonomija javnog sektora. Karijeru je započela u NVO sektoru, gdje već niz godina radi kao koordinatorka projekata i programa vezanih za dobro upravljanje, evropske i evroatlantske integracije Crne Gore. Ivana ima značajno regionalno iskustvo u projekt menadžmentu, zagovaranju javnih politika i sprovođenju promotivnih i zagovaračkih kampanja. Trenutrno radi u Bosni i Hercegovini u think tank-u Centar za politike i upravljanje. Njene oblasti interesovanja obuhvataju: dobro upravljanje, transparentnost i odgovornost institucija, eUpravu, omladinske politike, te EU i NATO integracije. Govori engleski i služi se francuskim jezikom. U slobodno vrijeme bavi se modernim baletom, gleda dobre serije i filmove.

Članovi Skupštine YIHR CG

  • Jelena Vukoslavović
  • Milan Radović
  • Mirko Kalezić
  • Edina Hasanaga Čobaj
  • Boris Raonić
  • Zoran Vujičić
  • Blažo Crvenica
  • Aleksandra Vukčević
  • Zoran Zola Vujačić

Comments are closed.