Dokumenti

STATUT

STATUT INICIJATIVE MLADIH ZA LJUDSKA PRAVA CG

_________________________________________________________________

IZVJEŠTAJI

Integracija i prava osoba sa invaliditetom – Crna Gora 2017/2018

Mehanizmi za prevenciju torture na Zapadnom Balkanu Albanija, Crna Gora i Srbija

Priručnik za borbu protiv nekažnjivosti mučenja i ostalih kršenja ljudskih prava-Srbija

Priručnik za borbu protiv nekažnjivosti mučenja i ostalih kršenja ljudskih prava

Prava lica lišenih slobode u zatvorskom sistemu Srbije

Prava lica lišenih slobode u zatvorskom sistemu Crne Gore i drugim zatvorenim institucijama

Memorandum o saradnji – Agencija-za-zaštitu-ličnih-podataka-YIHR

Sporazum o saradnji – ZIKS-YIHR

Monitoring sudjenja – Pristup sudu, jednakost, javnost, transparentnost, efikasnost - 2011

Prvi kvartalni izvještaj o stanju ljudskih prava u Crnoj Gori 2011.

Ljudska prava u Crnoj Gori – 2010.

Treći kvartalni izvjestaj o stanju ljudskih prava u Crnoj Gori 2010.

Drugi kvartalni izvjestaj o stanju ljudskih prava u Crnoj Gori 2010.

Zastupljenost etničkih zajednica u državnim organima u Crnoj Gori

Prvi kvartalni izvještaj o stanju ljudskih prava u Crnoj Gori 2010.

Izveštaj “Tortura, diskriminacija, politički motivisano nasilje i besplatna pravna pomoć dec 2009.

Drugi periodični izvještaj o stanju ljudskih prava u Crnoj Gori maj-sep 2009.

Prvi periodični izvještaj o stanju ljudskih prava u Crnoj Gori jan-apr 2009.

Treći kvartalni izvještaj o stanju ljudskih prava u Crnoj Gori sep-dec 2008.

Drugi kvartalni izvještaj o stanju ljuskih prava u Crnoj Gori maj-sep 2008.

Ljudska prava u Crnoj Gori 2008.

Ljudska prava u Crnoj Gori 2007.

Informisanje na manjinskim jezicima i sadržaji o kulturi i tradiciji manjinskih naroda na javnim servisima u Crnoj Gori
_________________________________________________________________

REVIZORSKI IZVJEŠTAJI

Revizorski izvjestaj za 2010. godinu

Revizorski izvještaj za 2009. godinu

Revizorski izvještaj za 2008. godinu

Comments are closed.