Saopštenje: Zajedno protiv torture

Poštovani, Povodom 26. juna, Međunarodnog dana podrške žrtvama torture, partnerske organizacije Inicijativa mladih za ljudska prava CG (YIHRMN),

Saopštenje o nekažnjivosti u oblasti torture

Poštovani/e, Inicijativa mladih za ljudska prava (članica Građanske alijanse) od 2006. godine istražuje torturu, nehumano postupanje i kažnjav

Milan Radović izabran za člana Radnog tijela – NPM-a

Milan Radović izabran za člana Radnog tijela Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore kao NPM-a. Članovi Radnog tijela imaju zadatke i ovla

Održana obuka budućih i mladih pravnika

Inicijativa mladih za ljudska prava, članica Građanske alijanse, u saradnji sa Međunarodnom pravnom klinikom Pravnog fakulteta Crne Gore, danas je

Potpisan Memorandum o saradnji između Ministarstva pravde, ZIKS-a i YIHR-a

U prostorijama ZIKS-a, 14. februara je potpisan Memorandum o saradnji između Ministarstva pravde, Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija (ZIKS) i I

Trening u Podgorici

Partnerske organizacije YIHR MNE, ARCT, YIHR SR i IRCT organizuju od 11-13. februara trening pod nazivom „Monitoring mjesta za lišavanje slobode sp

Poziv za dostavljanje ponude za nabavku kompjuterske opreme

Inicijativa mladih za ljudska prava (YIHR) objavljuje poziv za dostavljanje ponude za nabavku kompjuterske opreme za potrebe projekta “Izgradnja dru

Poziv za dostavljanje ponude za izradu interaktivnog web portala i loga projekta

Inicijativa mladih za ljudska prava (YIHR) objavljuje poziv za dostavljanje ponude za izradu interaktivnog web portala i logoa za potrebe projekta “

Borba protiv torture

Obavještavamo vas da je YIHR Crna Gora, članica Građanske alijanse, 18. novembra u saradnji sa ARCT iz Albanije, YIHR iz Srbije i IRCT iz Danske od

Poziv za dostavljanje ponude za organizaciju seminara

Podgorica, 01.03.2013. godine Inicijativa mladih za ljudska prava objavljuje poziv za dostavljanje ponude za organizaciju regionalnog seminara u Budv