Potpisan Memorandum o saradnji između Ministarstva pravde, ZIKS-a i YIHR-a

U prostorijama ZIKS-a, 14. februara je potpisan Memorandum o saradnji između Ministarstva pravde, Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija (ZIKS) i I

Trening u Podgorici

Partnerske organizacije YIHR MNE, ARCT, YIHR SR i IRCT organizuju od 11-13. februara trening pod nazivom „Monitoring mjesta za lišavanje slobode sp

Poziv za dostavljanje ponude za nabavku kompjuterske opreme

Inicijativa mladih za ljudska prava (YIHR) objavljuje poziv za dostavljanje ponude za nabavku kompjuterske opreme za potrebe projekta “Izgradnja dru

Poziv za dostavljanje ponude za izradu interaktivnog web portala i loga projekta

Inicijativa mladih za ljudska prava (YIHR) objavljuje poziv za dostavljanje ponude za izradu interaktivnog web portala i logoa za potrebe projekta “

Borba protiv torture

Obavještavamo vas da je YIHR Crna Gora, članica Građanske alijanse, 18. novembra u saradnji sa ARCT iz Albanije, YIHR iz Srbije i IRCT iz Danske od

Poziv za dostavljanje ponude za organizaciju seminara

Podgorica, 01.03.2013. godine Inicijativa mladih za ljudska prava objavljuje poziv za dostavljanje ponude za organizaciju regionalnog seminara u Budv

Građanska alijansa – Zajedno za bolje društvo

Nakon godina ratova i raspada bivše države, tranzicione promjene javne uprave i pravosudnog sistema često su povezane sa komplikovanim neefikasnim

Zajedničko mišljenje CDT-a i YIHR-a o radnim verzijama Uredbi

Nakon detaljnog sagledavanja tekstova radnih verzija Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u procesu pripreme zakona, kao i Uredbe o

Saopštenje povodom visokih notarskih tarifa

Inicijativa mladih za ljudska prava (YIHR) izražava protest povodom visokih notarskih tarifa koje uz visoke advokatske tarife predstavljaju jedne od

Pismo, apel za pomoć Urošu Joksimoviću

Poštovani/a, Uvažavajući Vas i Vašu Organizaciju, slobodni smo da Vam se obratimo s molbom, koju, cijenimo,Vi želite podržati, kada se upozna