Prezantimi i raportit “Të drejtat e të burgosurve në sistemin e burgjeve të Malit të Zi dhe të institucioneve të tjera të mbyllura”

Me rastin e 26 qershorit, Ditës Ndërkombëtare të Mbështetjes të Viktimave të Torturës, Nisma e të Rinjve për të Drejtat e Njeriut, një an

U mbajt konferenca “Parandalimi i torturës në Ballkan, shkëmbili i praktikave më të mira dhe të përvojave”

Në Tiranë, më 23 dhe 24 qershor, u mbajt Konferenca "Parandalimi i torturës në Ballkan, shkëmbimi i praktikave më të mira dhe të përvojave."

Prezantimi i raportit “Të drejtat e të burgosurve në sistemin e burgjeve në Serbi”

Me rastin e Ditës Ndërkombëtare të përkrahjes së viktimavetë torturës, Iniciativa do të przantoi, të hënën me 27 qershor, raportin "Të dr

Lajmërim: Konferenca “Parandalimi i torturës në Ballkan”

Në Tiranë, më 23 dhe 24 qershor do të mbahet konferenca rajonale "Parandalimi i torturës në Ballkan- Praktikat më të mira dhe përvojat". Më

Nisma për të drejtat e njeriut(YIHR), MPB dhe plsh Nënshkruan Marrëveshtjen për Bashkëpunim

Përmirësimi i mbrojtjes kundër torturës, trajtimit çnjerëzor dhe degradues ose dënimit në Mal të Zi, kontributi për zbatimin e shpejtë dhe

Deklaratë: Së bashku kundër torturës

I/E nderuar zotëri/zonjë, Me rastin e 26 qershorit - Ditës Ndërkombëtare në Përkrahje të Viktimave të Torturës, organizatat partnere - Nism

Trajnimi në Podgoricë

Organizatat partnere YIHRMNE, ARCT, YIHRSR dhe IRCT nga data 11 deri më 13 shkurt organizojnë trajnimin me emrin "Monitorimi i objekteve për privim

Tender për sigurimin e pajisjeve kompjuterike

Nisma për të Drejtat e Njeriut (YIHR) shpall tenderin për sigurimin e pajisjeve kompjuterike për nevojat e projektit  "Ndërtimi i shoqërive  p

Tender për zhvillimin e një web portali interaktiv dhe logos së projektit

Nisma për të Drejtat e Njeriut (YIHR) shpall tenderin për zhvillimin e një web portali interaktiv dhe logo për nevojat e projektit  "Ndërtimi i

Lufta kundër torturës

Ju njoftojmë se YIHR Mali i Zi, anëtare e Aleancës Qytetare, më18 nëntor, në bashkëpunim me ARCT nga Shqipëria, YIHR nga Serbia dhe IRCT nga