Lajme

NJOFTIMI PËR SHTYP

Nën kujdesin e Delegacionit të Bashkimit Evropian në Mal të Zi, Nisma e të Rinjve për të Drejtat e Njeriut (themelues i Aleancës Qytetare) filloi zbatimin e projektit ” No impunity for the past” (Përgjegjësi Read more…

NISMA PËR TË DREJTAT E NJERIUT(YIHR), MPB DHE PLSH NËNSHKRUAN MARRËVESHTJEN PËR BASHKËPUNIM

Përmirësimi i mbrojtjes kundër torturës, trajtimit çnjerëzor dhe degradues ose dënimit në Mal të Zi, kontributi për zbatimin e shpejtë dhe më efikas të rekomandimeve të organizmave ndërkombëtare të ekspertëve, si dhe përmirësimi i bashkëpunimit mes institucioneve shtetërore dhe shoqërisë civile për të rritur nivelin e respektimit të të drejtave të njeriut të personave që gjinden në institucionet e mbyllura- janë objektivat e marrëveshjes për bashkëpunim, të nënshkruar nga Ministria e Punëve të Brendshme- Drejtoria e Policisë, Prokuroria e Lartë e Shtetit dhe Nisma për të drejtat e njeriut- YIHR.