Shërbimi ligjor falas

PROGRAMI “SHËRBIMI LIGJOR PA PAGESË NDAJ GRUPEVE TË MARGJINALIZUARA NË MAL TË ZI”

Shërbimi ligjor pa pagesë është sistem i shërbimit ligjor për ato që nuk kanë mundësi financiare të paguajnë shpenzimet për zgjedhjen ligj

Shërbimi ligjor falas

Comments Off