Monitorimi i të drejtave të njeriut

Monitorimi i të drejtave të njeriut

Programi i mbrojtjes së të drejtave të njeriut përfshin monitorimin, hulumtimin dhe dokumentimin e shkeljes së të drejtave të njeriut si dh

Monitorimi i të drejtave të njeriut

Comments Off