October, 2010

PROGRAMI “SHËRBIMI LIGJOR PA PAGESË NDAJ GRUPEVE TË MARGJINALIZUARA NË MAL TË ZI”

Shërbimi ligjor pa pagesë është sistem i shërbimit ligjor për ato që nuk kanë mundësi financiare të paguajnë shpenzimet për zgjedhjen ligj

Monitorimi i të njeriut

Comments Off

SUNDIMI I LIGJIT

Shtylla e tretë e Programit të YIHR-së është sundimi i ligjit, si parakusht për zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik dhe social dhe procesin e in

SUNDIMI I LIGJIT

Comments Off

Monitorimi i të drejtave të njeriut

Programi i mbrojtjes së të drejtave të njeriut përfshin monitorimin, hulumtimin dhe dokumentimin e shkeljes së të drejtave të njeriut si dh

Monitorimi i të drejtave të njeriut

Comments Off