January, 2014

Tender për sigurimin e pajisjeve kompjuterike

Nisma për të Drejtat e Njeriut (YIHR) shpall tenderin për sigurimin e pajisjeve kompjuterike për nevojat e projektit  "Ndërtimi i shoqërive  p

Lajmet

Comments Off