June, 2015

Deklaratë: Së bashku kundër torturës

Deklaratë: Së bashku kundër torturës

I/E nderuar zotëri/zonjë, Me rastin e 26 qershorit - Ditës Ndërkombëtare në Përkrahje të Viktimave të Torturës, organizatat partnere - Nism

Monitorimi i të njeriut

Comments Off