June, 2016

U mbajt konferenca “Parandalimi i torturës në Ballkan, shkëmbili i praktikave më të mira dhe të përvojave”

Në Tiranë, më 23 dhe 24 qershor, u mbajt Konferenca "Parandalimi i torturës në Ballkan, shkëmbimi i praktikave më të mira dhe të përvojave."

Monitorimi i të njeriut

Comments Off

Prezantimi i raportit “Të drejtat e të burgosurve në sistemin e burgjeve në Serbi”

Me rastin e Ditës Ndërkombëtare të përkrahjes së viktimavetë torturës, Iniciativa do të przantoi, të hënën me 27 qershor, raportin "Të dr

Monitorimi i të njeriut

Comments Off

Lajmërim: Konferenca “Parandalimi i torturës në Ballkan”

Në Tiranë, më 23 dhe 24 qershor do të mbahet konferenca rajonale "Parandalimi i torturës në Ballkan- Praktikat më të mira dhe përvojat". Më

Monitorimi i të njeriut

Comments Off