Lajmërim: Konferenca “Parandalimi i torturës në Ballkan”

Në Tiranë, më 23 dhe 24 qershor do të mbahet konferenca rajonale “Parandalimi i torturës në Ballkan- Praktikat më të mira dhe përvojat”.
Më shumë: http://www.freeoftorture.net/index.php/al/hyrje/176-lajmerim-konferenca-parandalimi-i-tortures-ne-ballkan


Comments are closed.