SUNDIMI I LIGJIT

Shtylla e tretë e Programit të YIHR-së është sundimi i ligjit, si parakusht për zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik dhe social dhe procesin e integrimeve të Malit të Zi.

Nëpërmjet këtij programi punojmë në edukimin e personave vendimmarrës dhe liderëve (www.sdr.yihr.me), monitorimin e gjykatave dhe përfaqësimin e çrrënjosjes së vetëvullnetit individual dhe në grup. Besojmë se është i palejueshëm çfarëdo vetëvullneti në proceset e vendimmarrjes, të cilët mund të vijnë si pasojë e privilegjeve dhe deformimeve burokratike të organeve shtetërore. YIHR insiston në përmirësimin e përgjegjësisë dhe efikasitetit të sistemit juridik dhe angazhohet publikisht për gjykatë dhe prokurori të pavarur nga ndikimi politik.

Në kuadër të këtij programi kemi organizuar po ashtu një sërë seminaresh, kemi publikuar raporte dhe deklarata për shtyp…


Comments are closed.