Misioni

MISIONI
Nisma ë të rinjve për të drejtat e njeriut – Mali i Zi (YIHR) është organizatë joqeveritare dhe joprofitabile, puna e së cilës bazohet në besimin që të drejtat njerëzore dhe vlerat qytetare paraqesin bazën për një shoqëri të hapur dhe të zhvilluar për të cilën luftojmë.
Misioni i Nismës është që në mënyrë kvalitete dhe aktive të kontroboj në zhvillimin e një shoqërie të tillë në Mal të Zi, si dhe perms rrijetit të saj me organizatat partnere, në rajon të Ballkanit perendimorë.
YIHR në punën e saj është përkushtuar mbrojtjes se drejtave të njeriut, promovimit të sundimit të ligjit, si dhe në promovimim e kultures demokratike dhe politike.

MANDATI
Mandati i Nismës në Mal të Zi përmbledh aktivitete të cilat janë të fokusuara në:
1) Hulumtime, studime, monitorme dhe dokumentime të shkeljeve të drejtave të njeriut
2) Ofrim të ndihmës ligjore pa pagese viktimave të shkeljeve së drejtave njerzore dhe avokim publik me qëllim që të përmisohet pozita e viktimave
3) Edukim dhe perforcimi i kapacitetëve të atyre që bijnë vendime
4) Bashkpunimin rajonal

Comments are closed.