YIHR stafi

Edina Hasanaga Cobaj (1980)- Drejtoresha egzekutive e Nismës në Mal të Zi, eshtë nga Ulqini. Ka mbaruar studimet pedagogjike në Fakulltetin filozofik në Nikshiq. Perfundoi kursin universitarë Puna me të rinjë i akredituar nga Fakulteti për komunikim ne Jonkoping, Suedi. Ka marrë pjesë në Trajnimin për trajnerë  në organizim të Qendrës për konflitk të padhunshëm, Sudimet femrore të organizuara nga Anima, Shkollën e komunikimit të organizuar nga Qendra Nansen dialog.

Ka mbajtur një numër të konsiderueshëm të trajnimeve mbi komunikimin e padhunshëm në komunën e Ulqinit me profesorë të shkollave të mesme. Ka punuar me të rinjë. Një kohë ka punuar me fëmi me probleme zhvillimore.

______________________________

Milan Radoviq (1979), Koordinator i programit për të rejtat e njeriut është nga Mojkovci. Ka mbaruar Fakultetin filozofik dega Sociologji. Eshtë një ndër autorët e pes raporteve për gjendjen e të drejtave njerzore në Mal të Zi  të cilat i ka publikuar Nisma. Ka marrë pjesë në Shkollën e menaxhimit demokratik, Shkollen e udhëheqjes sociale, hyrje në edukat qytetare, Shkollën e të drejtave të njeriut si dhe ka marr pjesë në një numer të konsiderueshëm e që kane trajtuar tematikën e të drejtave njerzore. Milani ka punuar si profesor i sociologjisë në shkollë të mesme dhe ka qene bashkpuntorë në dhjetra hulumtime.

Eshtë i martuar me Marijen.

______________________________

Zoran Vujiciq (1979) eshte nga Podgorica. Pas perfundimit te gjimnasit regjistron dhe perfundon studimet ne Fakultetin juridik ne Podgorice. Tani eshte duke ndjekur studimet postdiplomike ne fushen e marketingut nderkombetare. Gjate studimeve ka qene aktiv ne organizaten studentore ELSA. Ka punuar ne Agrokore dhe Merkatore. Ka ndjekur Shkollen per udheheqje demokratike. Hobi ka astronomine, adhuron filmat triler dhe stripet. I martuar me Zorken

______________________________

Blazo Crvenica (1978), IT menaxher dhe webmasteri.

______________________________

Comments are closed.