HAPET QENDRA E INFORMACIONIT DHE DOKUMENTIMIT PËR KRIMET E LUFTËS NË PODGORICË

Presidenti i Parlamentit të Malit të Zi Aleksa Beçiq, Shefja e Delegacionit të Bashkimit Evropian në Malin e Zi Oana Kristina Popa dhe Millan Radoviq, përpara Nismës të Rinjve për të Drejtat e Njeriut, hapën sot zyrtarisht Qendrën e Informacionit dhe Dokumentimit për Krimet e Luftës. Qendra u krijua si pjesë e projektit “Përgjegjësia për të kaluarën” të zbatuar nga Nisma e të Rinjve për të Drejtat e Njeriut, financuar nga Delegacioni i Bashkimit Evropian në Malin e Zi, dhe bashkë-financuar nga Ministria e Administratës Publike. (more…)

NJOFTIMI PËR SHTYP

Nën kujdesin e Delegacionit të Bashkimit Evropian në Mal të Zi, Nisma e të Rinjve për të Drejtat e Njeriut (themelues i Aleancës Qytetare) filloi zbatimin e projektit ” No impunity for the past” (Përgjegjësi për të kaluarën), qëllimi kryesor Read more…

PREZANTIMI I RAPORTIT “TË DREJTAT E TË BURGOSURVE NË SISTEMIN E BURGJEVE TË MALIT TË ZI DHE TË INSTITUCIONEVE TË TJERA TË MBYLLURA”

Me rastin e 26 qershorit, Ditës Ndërkombëtare të Mbështetjes të Viktimave të Torturës, Nisma e të Rinjve për të Drejtat e Njeriut, një anëtare e Aleancës Qytetare, të premten me 1 korrik, ka prezantuar raportin “Të drejtat e të burgosurve në sistemin e burgjeve të Malit të Zi dhe të institucioneve të tjera të mbyllura.”

NISMA PËR TË DREJTAT E NJERIUT(YIHR), MPB DHE PLSH NËNSHKRUAN MARRËVESHTJEN PËR BASHKËPUNIM

Përmirësimi i mbrojtjes kundër torturës, trajtimit çnjerëzor dhe degradues ose dënimit në Mal të Zi, kontributi për zbatimin e shpejtë dhe më efikas të rekomandimeve të organizmave ndërkombëtare të ekspertëve, si dhe përmirësimi i bashkëpunimit mes institucioneve shtetërore dhe shoqërisë civile për të rritur nivelin e respektimit të të drejtave të njeriut të personave që gjinden në institucionet e mbyllura- janë objektivat e marrëveshjes për bashkëpunim, të nënshkruar nga Ministria e Punëve të Brendshme- Drejtoria e Policisë, Prokuroria e Lartë e Shtetit dhe Nisma për të drejtat e njeriut- YIHR.

DEKLARATË: SË BASHKU KUNDËR TORTURËS

I/E nderuar zotëri/zonjë,
Me rastin e 26 qershorit – Ditës Ndërkombëtare në Përkrahje të Viktimave të Torturës, organizatat partnere – Nisma e të Rinjve për të Drejtat e Njeriut nga Mali i Zi (YIHRMN), Qendra Shqiptare e Rehabiltimit të Traumës dhe Torturës (ARCT), Nisma e të Rinjve për të drejtat e njeriut nga Serbia (YIHRSR) dhe Këshilli Ndërkombëtar për Rehabilitimin e Viktimave të Torturës IRCT, ftojnë institucionet kompetente në Mal të Zi, Shqipëri dhe Serbi që të respektojnë të drejtën e rehabilitimit të viktimave të torturës dhe për të luftuar me efikasitet kundër mosndëshkimit.

TRAJNIMI NË PODGORICË

Organizatat partnere YIHRMNE, ARCT, YIHRSR dhe IRCT nga data 11 deri më 13 shkurt organizojnë trajnimin me emrin “Monitorimi i objekteve për privimin nga liria i drejtuar nga shoqëria civile”, si aktivitet i parashikuar me projektin ” Ndërtimi i shoqërive pa torturë dhe pandëshkueshmëri në Ballkanin Perëndimor” , i mbështetur nga BE-ja. Trajnimi do të mbahet pranë Autoritetit menaxhues të Burimeve Njerëzore në rrugën Jovana Tomasevica, nr.2A.