Vijesti

STUDIJSKA POSJETA DUBROVNIKU

Razgovori sa učesnicima i predavačima studijske posjete u Dubrovniku, još jedne od aktivnosti projekta No impunity for the past, finansiranog od strane Evropska unija u Crnoj Gori i koofinansiran od strane Ministarstva javne uprave.

TRENING ZA NOVINARE

U okviru projekta “No impunity for the past“, smo organizovali obuku novinara o pretrazi arhive Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) ali i Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove.

FOKUS GRUPE SA MLADIMA

Mrežu za mlade Crne Gore osnovalo je 35 omladinskih organizacija, organizacija koje rade sa i za mlade, kao i savezi i unije mladih. Mreža predstavlja krovnu organizaciju mladih, čija misija je da zastupa prava i interese mladih, kreira i zagovara rješenja za sistemske izazove, povezuje Read more…

STUDIJSKA POSJETA DUBROVNIKU

Inicijativa mladih za ljudska prava je u periodu od 3. do 5. Novembra organizovala studijsku posjetu u Dubrovniku, koja je još jedna od aktivnosti projekta No impunity for the past, finansiranog od strane Evropske unije Read more…