Vijesti

ODRŽANI SASTANCI SA LOKALNIM MEDIJIMA I NVO-IMA

Inicijativa mladih za ljudska prava je u okviru projekta „Jačanje mladih – jačanje medijskih sloboda“ održala četiri sastanka i konsultacije sa mladim novinarima i nevladinim organizacijama na lokalnom nivou. Sastanci su održani u Bijelom Polju, Read more…