Programska direktorica, Vukčević Aleksandra, je učestvovala na konferenciji “Shaping young people future in the SEE”, u organizaciji Southeast Europe Association (Südosteuropa-Gesellschaft – SOG, održanoj u Kelnu od 05. do 07. septembru.

Tokom panel diskusije, zajedno sa ostalim učesnicima, razgovarali su o položaju i perspektivi mladih na Zapadnom Balkanu.
Istaknuto je da je neophodno raditi na poboljšanju uslova za zapošljenje mladih, koje je jedno od glavnih uzroka velikih migracija mladih ljudi iz regiona, zajedno sa zastarjelim edukacionim sistemom koji ne zadovoljava sadašnje potrebe tržišta.

Diskusija je nastavljena i tokom sjutrašnjeg dana, gdje se na okruglom stolu raspravljalo o datim temama iz perspektiva učesnika država Balkana.

Categories: Vijesti