Nisma për të Drejtat e Njeriut (YIHR) shpall tenderin për sigurimin e pajisjeve kompjuterike për nevojat e projektit  ”Ndërtimi i shoqërive  pa torturë dhe pandëshkueshmëri në Ballkanin Perëndimor”

Duhet të dorëzohen oferta për 4 laptopë:

  • Fujitsu Lifebook UH552 i5-3317 (1 copë)
  • Fujitsu Lifebook AH532 Intel Core i3 (1 copë)
  • Fujitsu AH512 Pentium B960 (2 copë)

Aplikacionet duhet të dërgohen në adresën: cgoffice@yihr.org ili blazo@yihr.org. Për më shumë informacion ju lutemi të na kontaktoni në nr. telefonit: +382 20 513 687. Afati i fundit për dorëzimin e aplikacioneve është 24 janar, 2014.

Categories: News