Organizatat partnere YIHRMNE, ARCT, YIHRSR dhe IRCT nga data 11 deri më 13 shkurt organizojnë trajnimin me emrin “Monitorimi i objekteve për privimin nga liria i drejtuar nga shoqëria civile”, si aktivitet i parashikuar me projektin ” Ndërtimi i shoqërive pa torturë dhe pandëshkueshmëri në Ballkanin Perëndimor” , i mbështetur nga BE-ja. Trajnimi do të mbahet pranë Autoritetit menaxhues të Burimeve Njerëzore në rrugën Jovana Tomasevica, nr.2A.

Trajnimi do të udhëhiqet nga eksperti George Tugushi, anëtar i CPT. Pjesëmarrësit e trajnimit do të jenë përfaqësues të OJQ-ve të cilët marrin pjesë në zbatimin e projektit. Gjatë trajnimit, fokusi do të jetë në standardet dhe sfidat ndërkombëtare të monitorimit, roli i organizatave të shoqërisë civile dhe të kapaciteteve dhe praktikës së MKP në vendet e Ballkanit dhe të BE-së.Organizatat e shoqërisë civile do të fillojnë vizita monitoruese në sistemet e burgjeve në vendet e tyre pas trajnimit.

rajnimi do të udhëhiqet nga eksperti George Tugushi, anëtar i CPT. Pjesëmarrësit e trajnimit do të jenë përfaqësues të OJQ-ve të cilët marrin pjesë në zbatimin e projektit. Gjatë trajnimit, fokusi do të jetë në standardet dhe sfidat ndërkombëtare të monitorimit, roli i organizatave të shoqërisë civile dhe të kapaciteteve dhe praktikës së MKP në vendet e Ballkanit dhe të BE-së.  Organizatat e shoqërisë civile do të fillojnë vizita monitoruese në sistemet e burgjeve në vendet e tyre pas trajnimit.

Categories: News