Inicijativa mladih za ljudska prava (YIHR) organizovala je drugu po redu razmjenu učenika iz opština Pljevlja i Ulcinj u okviru projekta “Aktivizam mladih – jačanje kapaciteta i građanske svijesti kod mladih”, koji je podržala Ambasada SAD-a u Podgorici. Prva razmjena učenika bila je organozovana u maju, a druga razmjena bila je organozovana u Pljevljima i trajala je od 17. do 20. juna 2010.

Cilj razmjene jeste da se mladi ljudi upoznaju sa pojmom aktivizma, pozabave se rješavanjem konkretnih problema, da se međusobno upoznaju i da upoznaju druge gradove u Crnoj Gori.

Prostorije YIHR-a posjetila je 11. juna predškolska grupa vrtića “Bajka”. Tom prilikom djeca su upoznata sa osnovama dječjih prava. Predstavnici YIHR tada su djeci I vaspitačicama poklonili publikacije o dječjim pravima u izdanju Centra za prava djeteta.

21. jun 2010.

Categories: Vijesti