REAKCIJA NA AVI EVROPSKE KOMISIJE

Inicijativa mladih za ljudska prava (YIHR) pozdravlja stavove o ljudskim pravima iz mišljenja Evropske Komisije o zahtjevu za članstvo Crne Gore u EU, koje će zvanično biti objavljeno u utorak, a koji je danas objavljen u medijima. Smatramo da je ovaj dokument kvalitetan presjek stanja u Crnoj Gori i da pored određenih pohvala, ukazuje na suštinske probleme u Crnoj Gori.

ZAHTJEV VLADAMA U REGIONU – USPOSTAVITI REGIONALNI FOND ZA RAZMJENE

Inicijativa mladih za ljudska prava (Inicijativa), mreža nevladinih organizacija iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Kosova i Srbije poziva vlade zemalja u regionu da se posvete osnivanju Regionalnog fonda za razmjene, poručeno je sa sastanku aktivista i aktivistkinja ove mreže, 31. oktobra u Crnoj Gori. Regionalni fond za razmjene bi trebalo da radi na uspostavljanju novih veza mladih ljudi iz zemalja bivše Jugoslavije i podsticanju razmjene mladih iz ovih zemalja po uzoru na francusko-njemački model.

OTVORENO PISMO PREMIJERU POVODOM ZLOUPOTREBA SLUŽBENIH AUTOMOBILA

Inicijativa mladih za ljudska prava (YIHR) od juna 2009. godine ukazuje na masovnu pojavu zloupotrebe službenih automobila u privatne svrhe. Brojnim fotografijama dokumentovali smo da se službeni automobili masovno koriste u privatne svrhe i to za odlazak u šoping, na plažu, na skijanje, za poljoprivredu, za prevez djece do škole, za noćne izlaske, za odlazak na sportske događaje, svadbe.

IZVJEŠTAJ O ANKETIRANJU STUDENATA PRVE I DRUGE GODINE PRAVNIH FAKULTETA

Inicijativa mladih za ljudska prava (YIHR) je u periodu od 11.10. do 13.10. sprovela anketiranje o ratnim zločinima u Crnoj Gori među studentima prve godine na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore i Fakulteta pravnih nauka Univerziteta Mediteran, te studentima druge godine Pravnog fakulteta UDG (studenti prve godine imali su pomjerena predavanje pa nijesu bili u mogućnosti da daju svoje mišljenje). Ukupno je anketirano 120 studenata, na svakom od pomenutih fakulteta po 40, sa balansiranom polnom pripadnošću.