ODRŽANA JAVNA RASPRAVA

Inicijativa mladih za ljudska prava (YIHR) je u saradnji sa Ministarstvom pravde Crne Gore, Kancelarijom programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori i Kancelarijom Savjeta Evrope u Crnoj Gori organizovala javnu raspravu o radnoj verziji zakona o besplatnoj pravnoj pomoći.

AKTIVNOSTI SA MLADIMA

Inicijativa mladih za ljudska prava (YIHR) organizovala je drugu po redu razmjenu učenika iz opština Pljevlja i Ulcinj u okviru projekta “Aktivizam mladih – jačanje kapaciteta i građanske svijesti kod mladih”, koji je podržala Ambasada SAD-a u Podgorici. Prva razmjena učenika bila je organozovana u maju, a druga razmjena bila je organozovana u Pljevljima i trajala je od 17. do 20. juna 2010.