REAGOVANJE POVODOM IZJAVE MINISTRA DINOŠE

Povodom izjave ministra Ferhata Dinoše datoj agenciji MINA u kojoj kaže da Albanaca nema dovoljno u državnim organima, te kako sa tom činjenicom ne može biti zadovoljan YIHR želi da upozori minstra Dinošu da je on predstavnik svih manjinskih zajednica u Crnoj Gori, a ne samo Albanaca. Poštovani ministre Dinoša Vaš posao nije samo da štitite prava Albanaca, već svih manjinskih zajednica, i ne samo etničkih, već i vjerskih, jezičkih ali i seksualnih zbog kojih ste ne malo puta kazali da ste nesrećni.

ODRŽANA JAVNA RASPRAVA

Inicijativa mladih za ljudska prava (YIHR) je u saradnji sa Ministarstvom pravde Crne Gore, Kancelarijom programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori i Kancelarijom Savjeta Evrope u Crnoj Gori organizovala javnu raspravu o radnoj verziji zakona o besplatnoj pravnoj pomoći.