I DALJE POSTOJE NEDOSTACI U POGLEDU ADEKVATNOG OSTVARENJA SVIH PRAVA MANJINSKIH NARODA

U organizaciji Inicijative mladih za ljudska prava, danas je održan okrugli sto pod nazivom „Monitoring primjene međunarodnih standarda u oblasti manjinskih prava“. Na događaju je predstavljen izvještaj o zastupljenosti manjinskih naroda i manjinskih nacionalnih zajednica na nacionalnom i lokalnom nivou u pogledu primjene zakonskih i međunarodnih standarda zaštite prava manjinskih naroda. (more…)

POZIV NA ONLINE KONFERENCIJU „INTERKULTURALNI DIJALOG ZA ZAJEDNIČKU PRIČU O PROŠLOSTI I POMIRENJE“

Inicijativa mladih za ljudska prava poziva predstavnike nevladinih organizacija, medija, studente političkih i pravnih nauka, ali i sve zainteresovane mlade ljude iz Crne Gore, Srbije i Bosne i Hercegovine, od 18 do 35 godina da se prijave za učešće na onlajn konferenciji „Interkulturalni dijalog za zajedničku priču o prošlosti i pomirenje“ koja će se održati 10. novembra 2022. godine, sa početkom u 11.00h. (more…)

JOŠ UVIJEK SE ČEKA PRAVDA ZA ZLOČINE U LOGORU MORINJ

Prije 31 godine formiran je logor Morinj, a ovom prilikom Informaciono-dokumentacioni centar podsjeća kako je logor formiran, te kako je funkcionisao. Od osnivanja do zatvaranja logora, u njemu su boravila 292 muškarca, civila i vojnika iz dubrovačke regije. Logor je prvobitno osnovan kao „Sabirni centar za prihvat ratnih zarobljenika“, gdje bi dovodili vojne zarobljenike zarad dobijanja informacija. Međutim, u praksi, ovo je bilo mjesto gdje su pritvarani i civili i gdje su se odvijala sistematska mučenja, nanošene velike patnje i povrede tjelesnog integriteta zatvorenih lica i to od stražara i vojnih policajaca. (more…)