#FootballPeople utakmica, koja se organizuje u cilju prevazilaženja diskriminacije i predrasuda prema manjinskim zajednicama će se održati 17. oktobra u 20:00 sati.Pozivamo pripadnike/ce manjinskih zajednica, NVO aktiviste/stkinje, predstavnike/ce političkih partija kao i druge zainteresovane da budu dio ovog događaja prijavljivanjem na mejl adresu: cgoffice@yihr.org

Categories: Vijesti